Privacidade

O Meu Libro, ten un compromiso co respecto, protección e privacidade dos datos de carácter persoal, polo que mantén unha Política de Privacidade en relación aos datos persoais de usuarios recompilados nas visitas realizadas aos nosos sitios web.

A través do presente aviso, O Meu Libro, informa aos usuarios do sitio web www.omeulibro.com, en cumprimento do artículo 5 da Lei 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de datos, acerca da súa política de protección de datos persoais.


1. Sitios incluídos na nosa Política de Privacidade


A nosa Política de Privacidade é aplicable a todos os dominios e sitios Web propiedade de O Meu Libro.
Vínculos a sitios Web que non son de O Meu Libro.

Os sitios Web de O Meu Libro poden proporcionar vínculos a sitios Web de terceiros. En caso de utilizar ditos vínculos, abandonará o sitio Web de O Meu Libro.

O Meu Libro non controla estes sitios nin as súas prácticas de privacidade, así como tampouco se responsabiliza dos sitios Web de terceiros.


2. Qué datos recompilamos


Esta cláusula cubre a recompilación de información persoal e de datos non persoais, e a creación de informes sobre datos agregados.

O Meu Libro comprométese a non recoller mediante os seus sitios Web información persoal sobre os seus usuarios, salvo en supostos nos que os propios usuarios nos deran a súa autorización expresa (zona acceso clientes), na que os usuarios proporcionen os datos de maneira voluntaria (zona contacto), ou naqueles casos que nos estea permitido polas leis e regulamentos aplicables á protección de datos persoais.

A información non persoal fai referencia aos datos de uso e de funcionamento de servizos non asociados a unha identidade persoal específica, así as páxinas visitadas nos sitios Web de O Meu Libro, os enderezos URL visitados en www.omeulibro.com, o tipo de explorador e o enderezo de IP. A maior parte dos datos non persoais recompílanse mediante cookies ou outras tecnoloxías de análise.

O Meu Libro comprométese a non recoller intencionadamente datos persoais que proveñan de menores. Entenderase por "menor" ao que teña dita consideración segundo o dereito vixente aplicable.


3. Cómo usamos os seus datos


Os datos suministrados polos usuarios dos nosos sitios web poderanse utilizar (tanto nós como un terceiro no noso nome), ben para contestar as súas consultas, ben para permitirlles o acceso á zona de clientes, ben para comprender mellor as súas necesidades e intereses e proporcionarlles un mellor servizo.

Ocasionalmente utilizaremos os seus datos para contactar co usuario e realizar sondeos de mercado relativos a produtos ou servizos de O Meu Libro.

Se preferise que os seus datos persoais non se empregasen para o mantemento da nosa relación con vostede como usuario, nós comprometémonos a respetar a súa decisión e non venderemos, nin doutra maneira se poñerán a disposición de terceiros, os seus datos persoais.

O Meu Libro non venderá, alquilará nin arrendará información persoal a terceiros. Só compartirá a súa información persoal con terceiros cando isto sexa necesario para o uso dos seus datos na forma detallada na presente cláusula. Os proveedores de servizos de O Meu Libro deben respetar a confidencialidade da información recibida en nome de O Meu Libro e non poden utilizala con outros fins diferentes ao cumprimento dos servizos que estean realizando para esta empresa.


4. Seguridade


O Meu Libro
comprométese a protexer a información que nos proporcione.
Utilizamos técnicas de seguridade da información para protexer adecuadamente a  nosa información confidencial de calquera acceso non autorizado, tanto por parte dos usuarios exteriores como da propia compañía.


5. Cambios desta Política


O Meu Libro
resérvase o dereito a actualizar e/ou modificar a presente Política de Privacidade atendendo tanto a posibles cambios lexislativos que se produzan, como ás directrices emanadas da Axencia de Protección de Datos. En caso de que se actualicen os termos desta Política de Privacidade de O Meu Libro, publicaremos ditos cambios e actualizaremos a data de Revisión deste documento para que coñeza en todo momento a Política de Protección de Datos Privados vixente.


6. Contactar connosco


Os usuarios que teñan algunha dúbida, cuestión ou recomendación sobre a nosa Política de Privacidade, poden dirixirse a través de correo electrónico na nosa sección de contacto.

 
Información

Se tes algunha dúbida, escríbenos utilizando o noso formulario de contacto e consúltanos sen compromiso.

 

 
Recomendacións

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Como editar un libro?

Con moito esforzo lograches terminar de escribir o teu primeiro libro. Como facer agora para dalo a coñecer? Cales son os pasos a seguir? Segue este camiño e asegurarate dunha...

Como editar unha tese?

Unha das fases máis importantes da vida é o momento en que te preparas para ir á universidade. Hai infinidade de formas para obter os coñecementos e referencias precisas para,...

Como escribir unha biografía de autor?

Tanto se es escritor como se te declaras amante da lectura, saberás o difícil que resulta escribir unha boa biografía. Por suposto hai moitos xeitos de redactar este manuscrito pero...